Škola engleskog jezika "Brighties" je moderan i kreativan centar za učenje jezika. Osmislili smo savremenu metodu koja kombinuje najpopularnije načine prenošenja i sticanja znanja, koji su jasno oblikovani psihološkim i pedagoškim principima, koju stalno unapređujemo. Rad u malim grupama na dinamičan način, kroz igru i u prijatnoj atmosferi garantuje dečiju zainteresovanost i želju da pohađaju nastavu. Naš osnovni cilj je obezbeđivanje najboljih uslova za rad sa decom.