Jezik se uči na zabavan i prirodan način, što doprinosi tome da Vaša deca zavole i uče jezik bez ikakvog pritiska. Koristimo mnoštvo knjiga, igara, igračaka i igrica, za svaki uzrast, vezanih za nastavnu jedinicu, koji su sastavni deo svakog časa, u nameri da se izbegne šturo popunjavanje udžbenika, koje je svojstveno školskom pristupu nastavi. Potrudili smo se da časove učinimo zanimljivim deci i da na taj način uče i vežbaju naučeno. Kroz igru, smeh i zabavu koje prate pozitivne emocije i podsticaj, najlakše se uči i pamti. To je ono što je primarno u radu sa decom u našoj školi.


U nastavi koristimo interaktivnu tablu, kompjuter i tablet uređaje. Upotrebljavamo najnovije programe za rad u školi. Organizujemo takmičenja u vidu kvizova i igranje igara, koje su napravljene isključivo za potrebe učenja engleskog jezika, puštanje raznog multimedijalnog sadržaja i korišćenje interneta. Deca obožavaju ove aktivnosti, jer je moderna tehnologija sveprisutna, i jedna od omiljenih dečijih interesovanja. Zato smo pronašli način kako da je iskoristimo u svrhu učenja i razvoja refleksa, multitaskinga i sposobnosti da percipiraju više detalja u isto vreme i razvijaju svoje tehnološke sposobnosti.


Arts and crafts - kreativni deo koji se sastoji od kratkih kreativnih radionica koje su vezane za tematiku časa, uz korišćenje mnoštva različitog materijala, gde deca prave razne stvari, razvijaju svoju maštu i kreativnost, kao i sitnu motoriku, koja je od vrlo važnog značaja za kognitivni razvoj i spremnost za školu. Deca uzrasta između tri i pet godina razvijaju svoju sitnu motoriku i spretnost ruku, koja podrazumeva pomeranje sitnih mišića u rukama, stopalima, usnama i jeziku u koordinaciji sa očima. Takođe, razvoj ovih sposobnosti zahteva vreme, strpljenje i mnogo vežbe. Zato smo deo nastave na ovakav način posvetili njihovom razvoju. Materijali i pribori koji podstiču dete na rad, pravljenje nečega, eksperimentisanje, konstruisanje i razmišljanje veoma su korisni. Sve to u deci budi interesovanje i radoznalost. Deca razvijaju maštu kroz čula koja su osnova kreativnosti, što je vitalno za adaptaciju i snalaženje u modernom životu koji stalno napreduje.Razvoj krupne motorike kroz dinamične aktivnosti na časovima, mnogo kretanja koje je osmišljeno tako da za to vreme, deca na fizički aktivan način, kroz razne poligone i vežbice, usvajaju i vežbaju engleski jezik. Krupna motorika je pokretanje većih mišića u telu, pravljenje većih pokreta. Njihovim razvojem deca stiči samopouzdanje i spretnost koji su im neophodni za fizički i kognitivni razvoj, kao i socijalizaciju u društvu.


Pažljivo pratimo aktivnosti dece i podržavamo ih. Deca napreduju u onim aktivnostima u kojima su hvaljena, koje opuštaju i ispunjavaju. Zato stvaramo atmosferu gde deca, kroz igru, smeh i zabavu koje prate pozitivne emocije i podsticaj, najlakše uče i pamte. Ono što je usvojeno na zanimljiv način, duže ostaje zapamćeno. Kao rezultat toga, Vaša deca će biti motivisana i spremna da uče jer će zavoleti takav pristup učenju, pa i samu materiju koja je na taj način prezentovana. Kada je motivisano, detetu je izazov da nauči nešto novo. Samostalna deca su zadovoljnija i uvek imaju veću koncentraciju u procesu učenja. Sigurnost se gradi kroz pravila i rituale. Izbegavamo bespotrebno kontrolisanje i kritikovanje. Kada god je to moguće, detetu pružamo šansu da samo otkrije svoje greške i da ih ispravi. Učimo decu kako da misle, a ne šta treba da misle. Što znači da se detetu daje prostora da, uz stručno vođenje, samo otkriva nova znanja i način na koji će ih najlakše usvajati.


Maksimalna uključenost roditelja u sve što deca uče i rade, kao i redovno izveštavanje o njihovom napretku. Dobrodošli ste da prisustvujete časovima, kako biste pomogli deci da se uklope, i bili upućeni u način rada naše škole. Vaša deca će voleti svoje časove i temeljno će učiti jezik i prolaziti kroz sve faze svog razvoja, uz nastavnike koji će ih pratiti na tom putu i obezbeđivati povratnu informaciju roditeljima, u svakom trenutku, koji su uvek raspoloženi da podele svoje znanje sa roditeljima i pokažu im kako najbolje mogu da iskoriste vreme sa svojom decom kroz igru i učenje. Trudimo se da oformimo zajednički tim nastavnika i roditelja sa jednim ciljem, a to je dečiji napredak.


Stručni saveti terapeuta govora, psihologa i pedagoga. Organizujemo radionice i savetovanja. U saradnji sa IT stručnjacima obezbeđujemo i prilagođavamo najmodernije sadržaje za primenu u nastavi.

Deca uzrasta od 3 do 6 godina. Grupe su formirane prema uzrastu dece. Rad po programu Cheeky Monkey, Macmillan, koji sadrži tri nivoa i materijal koji obezbeđuje naša škola. Taj materijal prati nastavni plan pomenutog renomiranog izdavača, uz dodatak oblasti koje smatramo da deca tog uzrasta treba dodatno da usvoje.


Časovi traju 45 minuta. Dinamika časova i okruženje prilagođeni su uzrastu dece. Aktivnosti se smenjuju u intervalima statičkih i dinamičkih, kako bi se izbeglo da se deca umore ili im bude dosadno. Kroz igranje igrica, pevanje pesmica, đuskanje uz muziku, rada u zanimljivim knjižicama, mnogo kretanja koje je osmišljeno tako da za to vreme deca na fizički aktivan način kroz razne poligone i vežbice usvajaju i vežbaju engleski jezik. Kroz igru, smeh i zabavu, koje prate pozitivne emocije i podsticaj, najlakše se uči i pamti. To je ono što je primarno u radu sa decom u našoj školi.


Rad na interaktivnoj tabli i ostalim multimedijalnim uređajima je takođe prisutan. Gledanje kratkih crtaća i pesmica sa omiljenim likovima iz knjiga i igrica na interaktivnoj tabli, računaru i tabletu koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Deca će obožavati ove aktivnosti, jer je moderna tehnologija sveprisutna i jedna od omiljenih dečijih interesovanja. Zato smo pronašli način kako da je iskoristimo u svrhu učenja i razvoja refleksa, multitaskinga i sposobnosti da percipiraju više detalja u isto vreme.


Kreativni deo - arts and crafts sastoji se od kratkih kreativnih radionica gde deca prave razne stvari koje su vezane za tematiku časa, razvijaju svoju maštu i kreativnost, kao i sitnu motoriku, koja je od vrlo važnog značaja za kognitivni razvoj dece i spremnost za školu. Materijali i pribori koji podstiču dete na rad, pravljenje nečega, eksperimentisanje, konstruisanje i razmišljanje veoma su korisni. Sve to u deci budi interesovanje i radoznalost. Deca razvijaju maštu kroz čula koja su osnova kreativnosti, što je vitalno za adaptiaciju i snalaženje u modernom životu koji stalno napreduje.


Razvoj krupne motorike kroz dinamične aktivnosti na časovima, mnogo kretanja koje je osmišljeno tako da za to vreme deca, na fizički aktivan način, kroz razne poligone i vežbice, usvajaju i vežbaju engleski jezik. Krupna motorika je pokretanje većih mišića u telu, pravljenje većih pokreta. Njihovim razvojem deca stiči samopouzdanje i spretnost koji su im neophodni za fizički i kognitivni razvoj i socijalizaciju u društvu.


Vaša deca će voleti svoje časove i temeljno će učiti jezik i prolaziti kroz sve faze svog razvoja, uz nastavnike koji će ih pratiti na tom putu i obezbeđivati povratnu informaciju roditeljima u svakom trenutku. Roditelji su dobrodošli da u početku prisustvuju časovima kako bi pomogli deci da se uklope i bili upućeni u način rada naše škole. Nastavnici su uvek raspoloženi da podele svoje znanje sa roditeljima i pokažu im kako najbolje mogu da iskoriste vreme sa svojom decom kroz igru i učenje. Trudimo se da oformimo zajednički tim nastavnika i roditelja sa jednim ciljem, a to je dečiji napredak.

Deca koja su krenula u školu. Rad po programu Cheekey Monkey, Macmillan i Kizphonics ABC iz kog uče alfabet engleskog jezika. Časovi su koncipirani tako da se aktivnosti smenjuju u intervalima statičkih i dinamičkih, kako bi se izbeglo da se deca umore ili im bude dosadno. Kroz igranje igara i igrica, pevanje pesmica, đuskanje uz muziku, rada u zanimljivim knjižicama, mnogo kretanja koje je osmišljeno tako da za to vreme deca, na fizički aktivan način kroz razne poligone i vežbice usvajaju i vežbaju engleski jezik i razvijaju krupnu motoriku. Kroz igru, smeh i zabavu, koje prate pozitivne emocije i podsticaj, najlakše se uči i pamti. To je ono što je primarno u radu sa decom u našoj školi.


Učenje alfabeta: Deca vežbaju motoriku pisanja kroz razne pripreme za učenje pisanja. Prvo se upoznaju sa time kako glasovi zvuče, kako izgledaju, a onda i kako se pišu. Kroz razne zanimljive aktivnosti i igre deca će zavoleti da pišu i to im neće biti ni najmanje opterećenje.


Rad na interaktivnoj tabli i ostalim multimedijalnim uređajima je takođe prisutan. Učenje i vežbanje pisanja kroz programe i igre namenjene posebno za učenje i vežbanje pisanja, gledanje kratkih crtaća i pesmica sa omiljenim likovima iz knjiga i igrica na interaktivnoj tabli, računaru i tabletu koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Deca će obožavati ove aktivnosti jer je moderna tehnologija sveprisutna i jedna od omiljenih dečijih interesovanja. Zato smo pronašli način kako da je iskoristimo u svrhu učenja i razvoja refleksa, multitaskinga i sposobnosti da percipiraju više detalja u isto vreme.


Kreativni deo - arts and crafts sastoji se od kratkih kreativnih radionica gde deca prave razne stvari koje su vezane za tematiku časa, razvijaju svoju maštu i kreativnost, kao i sitnu motoriku, koja je od vrlo važnog značaja za kognitivni razvoj dece i spremnost za školu. Materijali i pribori koji podstiču dete na rad, pravljenje nečega, eksperimentisanje, konstruisanje i razmišljanje veoma su korisni. Sve to u deci budi interesovanje i radoznalost.Deca razvijaju maštu kroz čula koja su osnova kreativnosti, što je vitalno za adaptiaciju i snalaženje u modernom životu koji stalno napreduje.


Vaša deca će voleti svoje časove i temeljno će učiti jezik i prolaziti kroz sve faze svog razvoja, uz nastavnike koji će ih pratiti na tom putu i obezbeđivati povratnu informaciju roditeljima u svakom trenutku. Nastavnici su uvek raspoloženi da podele svoje znanje sa roditeljima i pokažu im kako najbolje mogu da iskoriste vreme sa svojom decom kroz igru i učenje. Trudimo se da oformimo zajednički tim nastavnika i roditelja sa jednim ciljem, a to je dečiji napredak.

Engleski je jezik koji ima jedan od najtežih spelling-a na svetu. Izgovaranje i pisanje reči se u školi uci napamet. Umesto toga, koristimo metodu Phonics, koja omogućava deci da nauče i uvežbaju pravila kombinovanja glasova u rečima. Na taj način se deca opismenjavaju i stiču samopouzdanje u susretu sa novim rečima. Kroz program koji je izabran kao najzanimljivije i najlogičnije kocipiran, i uz rad profesora koji savršeno poznaju fonetiku engleskog jezika, to je zapravo moguće. Mi smo izabrali Kizphonics program jer je intenzivan, jasno struktuiran i razumljiv program, koji pokriva širok spektar učenja fonetike koja je namenjena deci, pri čemu uključuje mnoštvo aktivnost koje su namenjene za vežbanje i pružanje podrške pri učenju, što svakako ovaj program čini bliskim i zabavnim i deca ga obožavaju. I što je jako bitno, sadrži mnoštvo interaktivog sadržaja koje koristimo na časovima na interaktivnoj tabli, računaru i tablet uređaju koji su dostupni đacima u našoj školi. Posedujemo veliki broj igara i igrica namenjenih ovom nivou, koje deca obožavaju, jer na zanimljiv način, kroz igru i takmičenja i dinamične aktivnosti, koje uključuju puno kretanja po učionici, stiču nova znanja. A ono što se nauči na zanimljiv način i uz pozitivan podsticaj, lakše ostaje trajno zapamćeno.


Phonics je metoda učenja engleskog jezika kojom se razvija svesnost o raznolikosti zvukova koje slova predstavljaju u različitim kombinacijama i položajima. Uz pomoć Phonics metode, Vaše dete će imati samopouzdanje da identifikuje samoglasnike, suglasnike i slogove i samostalno će počinjati da uči da čita nove reči, primenjujući prethodno znanje koje je usvojilo. Ova metoda učenja čitanja i pisanja razvija fonetsku svesnost i apsolutno je ključna u procesu učenja čitanja i pisanja. Pomaže Vašoj deci da nauče da pišu i speluju. Bez ove sposobnosti, niko ne može da se u potpunosti opismeni. Istraživanja pokazuju da je fonetska svesnost jedan od najboljih uticaja na dečiju sposobnost da čitaju i pišu u ranim razredima školovanja. Deca razvijaju sposobnost da prepoznaju reč kao odvojeni deo oralne i pisane komunikacije. Reči su kao kodovi, a Phonics pomaže da se taj kod razbije i pretoči u tečno i pravilno pročitanu reč. Deca moraju prvo da razumeju da su reči sastavljene od odvojenih glasova koji mogu biti sastavljeni zajedno kako bi činili reč, pre nego što mogu da steknu osećaj da koriste alfabet. Najbolje Vreme za učenje je od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Pre toga je naravno neophodno upoznati decu sa alfabetom engleskog jezika. Knjige koje dobijate su koncipirane tako da prilikom učenja sledimo raspored kojim su napisane.

Deca uzrasta od 13 do 19 godina. Rad po programu Headway, Oxford 4th edition. Izabrali smo ovaj program upravo iz razloga jer je imao četiri izdanja koja su stalno usavršavana i dorađivana, što govori o tome da je moderan i prati nastavne trendove. Za mlađe teen-ovce koristimo udžbenike Smash, Macmillan.


Pristup ovom uzrastu se u našoj školi razlikuje po tome što nismo izgubili iz vida da su i dalje u pitanju deca, koja samo uče ozbiljnije i teže materije. Zato smo se potrudili da osmislimo zabavan kurs, uz mnošto multimedijalnog i modernog sadržaja, kako bismo im što više približili i olakšali gradivo. Korišćenje najnovije tehnologije – interaktive table, laptopa, tablet uređaja i interneta je prisutno upravo jer je moderna tehnologija deo svakodnevnice svakog tinejdžera. Mi smo upravo to pretočili u odličan nastavni materijal, u cilju da nastava bude zanimljiva. Takođe se trudimo da što više vežbanja pretvorimo u zanimljive igre i aktivnosti, kako se časovi ne bi svodili samo na dosadno popunjavanje stranica u udžbenicima. Uvek smo u toku sa temama koje su interesantne za njihov uzrast, sa željom da probudimo u njima interesovanje za komunikacijom. Prijatno radno okruženje koje se razlikuje od stereotipnih učionica.