O školi
Škola engleskog jezika "Brighties" je moderan i kreativan centar za učenje jezika. Osmislili smo savremenu metodu koja kombinuje najpopularnije načine prenošenja i sticanja znanja, koji su jasno oblikovani psihološkim i pedagoškim principima, koju stalno unapređujemo. Rad u malim grupama na dinamičan način, kroz igru i u prijatnoj atmosferi garantuje dečiju zainteresovanost i želju da pohađaju nastavu. Naš osnovni cilj je obezbeđivanje najboljih uslova za rad sa decom.

Naši polaznici su deca uzrasta od 3 do 12 godina i tinejdžeri. Mali broj dece u grupama, od 3 do 6, što omogućava maksimalnu posvećenost svakom detetu, gde deca istog uzrasta pohađaju određeni nivo. Nastava se sve vreme odvija na engleskom jeziku, na svim nivoima od samog početka, gde se akcenat stavlja na to da deca prvo progovore jezik.

Naša škola je nefranšizni sistem, što znači da pratimo individualni razvoj svakog deteta i prilagođavamo nastavni plan potrebama đaka. Svako dete će pohađati isključivo odgovarajući nivo i postoji mogućnost prelaska na drugi nivo, ukoliko se za to ukaže potreba.

Prostorije naše škole su sa velikom pažnjom prilagođene dinamičnoj i veseloj atmosferi u kojoj deca uživaju.


Poklanjamo popuste na godišnju članarinu i na drugo dete.


Član smo Addvantage programa sertifikovanog od strane British Council-a za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Za njihovo polaganje se naši polaznici pripremaju tokom čitave godine i po želji mogu izaći na polaganja kada budu spremni.


Pročitajte više o našoj metodi