Škola engleskog jezika “Brighties” je moderan i kreativan centar za učenje jezika. Osmišljena je savremena metodu koja kombinuje najpopularnije načine prenošenja i sticanja znanja, koji su jasno oblikovani psihološkim i pedagoškim principima, koja se stalno unapređuje. Rad u malim grupama, na dinamičan način, kroz igru i u prijatnoj atmosferi, garantuje dečiju zainteresovanost i želju da pohađaju nastavu. Osnovni cilj je obezbeđivanje najboljih uslova za rad sa decom.

Deca uzrasta od 3 do 12 godina i tinejdžeri su polaznici koji u malim grupama, 3 do 6 đaka, imaju maksimalnu posvećenost nastavnika i uče sa drugarima koji su istog uzrasta kao i oni. Nastava se odvija na engleskom jeziku, na svim nivoima od samog početka, zahvaljujući čemu prvo progovore jezik.

Deca se neometano kreću, igraju i uživaju u dinamičnim aktivnostima, kroz koje vežbaju krupnu motoriku.  Uz mnogo kretanja, koje je osmišljeno tako da, za to vreme deca na fizički aktivan način, kroz razne poligone i vežbice, usvajaju i vežbaju engleski jezik u učionicama površine od 25 m2, koje su prilagođene njihovim potrebama.

Deca zavole i uče jezik na zabavan i prirodan način, bez ikakvog pritiska. Korišćenjem knjiga, igara, igračaka i igrica na časovima koje su vezane za nastavnu jedinicu, i sastavni su deo svakog časa, izbegava se šturo popunjavanje udžbenika, koje je svojstveno školskom pristupu nastavi. Časovi su zanimljivim deci i tako uče i vežbaju naučeno. Kroz igru, smeh i zabavu, koje prate pozitivne emocije i podsticaj, najlakše se uči i pamti. To je ono što je primarno u radu sa decom.

Deca vole modernu tehnologiju, pa im je interaktivna tabla jedna od omiljenih aktivnosti.

Član smo Addvantage programa.

 • 2013

  Start Up

 • 2010

  Over 20+ Students

 • 2014

  Extra 20+ Students

 • 2019

  Extra 20+ Students

Zašto izabrati našu školu?

 • mali broj polaznika 3-6 dece

 • deca su uvek istog uzrasta u grupi

 • NTC sistem učenja

 • Montessori pedagogija

 • deca odmah uče da govore jezik

 • škola je namenjena samo deci, pa je tako i opremljena

 • prostrane učionice od 25m2

 • interaktivna tabla

 • online časovi po potrebi

 • kreativne radionice

 • veliki izbor materijala za rad

 • knjige renomiranih svetskih izdavača

 • zanimljivi i dinamični časovi

 • vežbanje sitne i krupne motorike

 • individualno praćenje napretka

 • roditelji mogu da prisustvuju na časovima

 • profesori sa iskustvom