By 0 Comment

Snežana, Nastasjina mama

U školi smo od njenog osnivanja. Prezadovoljni smo radom, posvećenošću i originalnim pristupom u učenju engleskog. Posebno bih istakla izuzetnu kreativnost nastavnice Jovane, koju prenosi i na decu.  Deca na jedinstven i jednostavan način, vrlo lako i kroz igru usvajaju osnove engleskog jezika. Sve to im olakšava kada se u školi susretnu sa jezikom. Vrlo pozitivan i prijatan ambijent u učionicama.Leave a reply